Optagelse på venteliste

Revideret 24-09-2021

Der kan ikke ske indmeldelse i foreningen i denne sæson, der løber frem til 30. juni 2022. Foreningen har et medlemsloft på 450 personer og dette loft er nået.

Der er åbnet for tilmelding til en venteliste til foreningen lørdag den 25. september 2021 kl. 15:00. I modsætning til tidligere lukkes ventelisten ikke i år, når den har nået det tidligere loft på 100 personer.

Hvis der bliver ledige pladser i indeværende sæson og der ikke står nogen foran dig på ventelisten, vil foreningen kontakte dig. Hvis du ikke har fået tilbudt medlemskab i indeværende sæson, overføres din ventelisteprioritet til næste sæson. I næste sæson vil du blive tilbudt medlemskab, hvis der er ledige pladser efter at fornyelsesfristen for nuværende medlemmer er udløbet. Du forbliver automatisk på ventelisten, indtil det bliver muligt at tilbyde dig medlemskab.


Sådan bliver du optaget på venteliste:

1.
Start med at indbetale gebyr for optagelse på venteliste på kr. 100 på følgende bankkontonummer:
Reg. nr. 9570 konto nr. 0012200951
Husk at angive navn og adresse på indbetalingen i netbanken.

2.
Efter at indbetaling er sket udfyld og indsend så skemaet til højre.


De *-mærkede felter skal udfyldes!