Sommer
Primo maj er vores faciliteter blevet afmonteret for sommeren. Det er jo krævet af Kystdirektoratet. En dejlig sæson er slut. Vi kan dog fortsat mødes på broen i Tirsbæk hele sommeren. Her træffer vi også andre badende. Broen er jo åben for alle.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.


Generalforsamling
Næste ordinære generalforsamling afholdes søndag 11. september 2022 kl. 10.00 i Foreningernes Hus, Vissingsgade 31, 7100 Vejle. 
Flere oplysninger:
Indkaldelse til generalforsamling 11-09-2022


Kontingent
Medlemskontingent for sæson 2022/23 opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen 11-09-2022. Lige som tidligere år vil der være kort betalingsfrist. Dette er begrundet i ønsket om, at nye medlemmer (fra ventelisten) kan optages så tæt på sæsonstart som muligt.


Sidste nye dokumenter
Nyhedsbrev udsendt 20. maj 2022
Referat af bestyrelsesmøde 16. maj 2022
Ældre referater ses under menupunktet Arkiv.

Velkommen

Velkommen til Vinterbaderforeningen Morgenrøden.

Vi er en gruppe vinterbadere der sammen med Vejle kommune har fået opført badefaciliteter med sauna ved Tirsbæk Strand. Denne hjemmeside viser bl.a. de arrangementer, der afholdes, regler m.v.Indmeldelse/Venteliste
P.t. kan der ikke ske indmeldelse i foreningen. Foreningen har et medlemsloft på 450 personer. Dette loft er nået. Derfor kan der ikke ske indmeldelse i foreningen for denne sæson.
Der kan ske tilmelding til venteliste via fanebladet ”Medlemskab” ovenfor. Der er ved primo maj 2022 ca. 250 personer på venteliste.


Se også:
- Billedarkivet
- Billeder fra arrangementet "Suppe, sang og samvær" 15. januar 2020


Åbningstider

1. oktober til 30. april:
- Alle ugedage: kl. 5 – 10. 
- Mandage og onsdage også kl. 16 – 19
- Fredage også kl. 15 – 18

Faciliteterne afmonteres sidst i april og påmonteres igen omkring 1. oktober. Afmonteringen er krævet af Kystdirektoratet, idet området er fredet. 


Links

Links åbner i et nyt faneblad eller vindue.

Facebook-siden: Morgenrøden

Facebookgruppen: Morgenrøden - For medlemmer

www.saunaselskab.dk/covid-19 fra Det Danske Saunaselskab rummer en række oplysninger bl.a. vedr. sauna-brug og covid-19.

 www.badevand.dk  viser vandtemperatur m.v. for visse badestrande i Danmark - bl.a. for Vejle Kommune

Flere links - bl.a. vinterbaderfestivaller